سردخانه صنعتی چیست؟

سردخانه صنعتی چیست؟ سردخانه‌ صنعتی با توجه به حجم موادی که باید در آن ها نگهداری شوند، با ظرفیت‌ها و ابعاد مختلف از چند ده متر تا چند صد متر مربع ساخته می‌شوند؛ که محصولات کشاورزی، دارویی و مواد غذایی را در آن نگهداری می‌کنند. البته این نوع از سردخانه ها در ظرفیت‌های بیشتر هم […]